حراج!

اصول اولیه مددکاری

تومان400.00 تومان300.00

این کارگاه در موسسه خیریه فاطمه زهرا برگزار و در حضور مددکاران وفادار و نمونه این موسسه ارایه شد.

دسته:

توضیحات